Dr. Vecdet Öz Yazdı

Hak, hukuk ve adaletin mum ışığında arandığı, toplumsal huzur, güven ve istikrar duygusunun kalmadığı, demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığı, milli, manevi ve ahlaki değerlerin tahrip edildiği, hırsızlık, rant, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ayyuka çıktığı, devletin kayırma ve kadrolaşma yoluyla ele geçirildiği, yönetimde devamlılık ve liyakat ilkesinin ortadan kalktığı, asırlık anayasal devletin tek adamlı otoriter bir parti devletine dönüştürüldüğü, yönetime olan güvensizlik nedeniyle beyin ve sermaye göçünün büyük oranda arttığı, ekonomik çöküş, pahalılık, yoksulluk ve işsizliğin tarihi bir rekor kırdığı, demografik yapının dönüşümsüz olarak tahrip edildiği, milli düğümlerin bir bir çözüldüğü, uluslararası saygınlığımızın tükendiği, mevcut muhalefetin olanlar karşısında çaresiz ve basiretsiz kaldığı son derece uzun, tehlikeli ve karanlık bir süreçten geçtik. 

Görünen odur ki bu süreç, yürürlüğe sokulması planlanan gayrı milli sivil bir anayasa ile ülkenin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesiyle sonuçlanacaktır. 

Mevcut muhalefetin böylesi vahim bir durum karşısında dahi ülke istikbalinin değil şahsi ikbalinin peşinde zaman tükettiğini ve bu vesileyle her geçen gün iktidarın değirmenine su taşıdığını maalesef üzüntü içinde izlemekteyiz..

Bu mücbir durum karşısında kaybedilecek bir an dahi yoktur!

Atatürk milliyetçiliği çizgisinde, yeniden bir müdafaa-i hukuk anlayışı içinde faaliyet gösterecek, yüzde yüz yerli ve milli bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır..

2015 senesinde faaliyete geçen ve ülke genelinde teşkilatlanarak seçime katılma hakkını elde eden Adalet Partisi tam olarak bu tanımın karşılığıdır ve Atatürk milliyetçileri tarafından kurulmuştur.

Ülkesini seven tüm vatandaşlarımızı ilçe, il ve genel merkez yönetimlerinde birlikte çalışmak üzere Adalet Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyorum.

Lütfen her türlü ideolojik ayrılıkları bir kenara bırakınız ve bu ulvi davada bizleri yalnız bırakmayınız. Zira mevzubahis vatansa gerisi teferruattır sözünün zuhur ettiği tarihi günler yaşıyoruz. 

Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden çok teşekkür ediyorum..

(Not: Akıllara takılacak bir hususa değinmekte yarar görüyorum! Partiler amaç değil bir araçtır ve adının bir ehemmiyeti yoktur. Önemli olan kurucularının düşünce yapısı ve amacıdır. Bu nedenle Adalet Partisi adına takılmamanızı istiyorum. Seçime katılma hakkının olması büyük bir avantajdır.!)

Bilgi için: ap.org.tr
İrtibat için: vecdetoz@gmail.com

Dr. Vecdet Öz

Bir cevap yazın

CAPTCHA Image
Reload Image

Başa dön tuşu