Özbay: Atatürkçülük Milli Eğitim Sisteminin Temel Unsuru

Danıştay’ın “Atatürkçülüğün” milli eğitim sisteminin temel unsuru olduğu kararına ilişkin olarak Eğitim ve Bilimişgörenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay açıklamalarda bulundu. Özbay’ın açıklaması şu şekilde:

16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; yönetmeliğin 109.maddesi ile 111. maddelerinden öğretmenler kurulu ve sınıf/alan zümrelerinde, Atatürkçülük ile ilgili konuların gündeme alınıp görüşülecek konular arasından çıkarılması nedeniyle, anılan yönetmeliğin diğer pek çok hukuka aykırı hususları ile birlikte bu düzenlemesine karşı Danıştay nezdinde dava açtığımızı duyurmuştuk.
Görülen davada Danıştay, “Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde Milli eğitim politikasına uygun eğitimin verilmesi bağlamında öneme sahip olan öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulunda, görüşülecek konular arasında Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde "Atatürkçülüğün" yer alması gerektiği kabul edilmelidir.”
şeklindeki gerekçesiyle Atatürkçülüğün, Atatürk ilke ve devrimlerinin Milli Eğitim Sisteminin temel unsuru olduğu ve derslerde işleniş şekline ilişkin planlama yapılması konusunda öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarında görüşülmesi gerektiği, bu hususun yönetmelikten çıkarılmasını hukuka aykırı görmüş ve bu nedenle de iptal kararı vermiştir. 
Daha önce de benzer şekilde açtığımız davalarda defalarca Danıştay tarafından da vurgulandığı üzere, Atatürk ilke ve devrimlerinin Milli Eğitim Sisteminin temel unsuru olduğunu, mevzuattan ve okullarımızdan Atatürk’ün silinemeyeceğini Bakanlığın anlaması zorunludur.
MEB’in Atatürk’ü mevzuattan ve okullardan çıkarma gayretine geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Bir cevap yazın

CAPTCHA Image
Reload Image

Başa dön tuşu